محورهای کنفرانس

مهندسی صنایع
 • توسعه الگوریتم‌ها و روش‌های تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی
 • کیفیت و بهره‌وری
 • زنجیره تامین
 • مدیریت عملیات و پروژه
 • ارگونومی و ایمنی
 • پایداری سیستم
 • سلامت
 • اقتصاد و خدمات مالی
 • مهندسی سیستم‌ها
 • اقتصاد و خدمات مالی
 • فناوری اطلاعات
 • سیستم‌های مدیریت
 • تکنیک‌های بهینه‌سازی و الگویتم‌های حل
 • شبیه‌سازی
 • نظریه صف و مارکوف
 • برنامه‌ریزی و زمانبندی تولید
 • مدیریت موجودی
 • تولید ناب
 • طراحی محصول جدید
 • سیستم‌های ساخت انعطاف‌پذیر
 • قابلیت اطمینان
 • لجستیک
 • زنجیره تامین معکوس
 • زنجیره تامین سبز
 • زنجیره تامین سلامت
 • مهندسی مالی
 • مدیریت خدمات مالی (بانکداری، بازار بورس، بیمه و ...)
 • داده‌کاوی
 • سیستم‌های مدیریت دانش
 • هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره
 • بهره‌وری کار و سرمایه، شکوفایی تولید ملی
 • تحلیل فرصت‌ها، تهدیدها و سیاست‌های حمایتی تولید ملی
 • ارتقاء بازار کالای ایرانی
 • نگاه سیستمی به رکود و راهکارهای برون‌رفت از آن
 • مدل‌های کسب و کار صنعت گردشگری و هتل‌داری
 • تحلیل حوزه‌های نوظهور گردشگری (سلامت، بهداشت، الکترونیکی و ...)
 • بوم‌گردی و اقتصاد بوم
 • مهندسی سیستم‌ها
 • پایداری در سیستم‌های صنعتی
 • پایداری در سیستم‌های سلامت
مدیریت
 • برند سازي
 • مدیریت عمومی و توسعه اقتصادی
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت تولید فرآیند و عملیات
 • مدیریت گمرکات
 • مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • داده کاوي و کشف دانش
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت مالی و حسابداری
 • مدیریت تکنولوژی
 • بهره وری و تعالی سازمانی
 • کارآفرینی
 • ارتباطات سازمانی
 • مديريت فروش
 • مديريت بازرگاني و بازاريابي
 • مدیریت اسلامی
 • مدیریت استراتژیک
 • طرح ريزي واحد هاي صنعتي
 • بانکداری
 • کارآفرینی در جهانگردی و توریسم
حسابداری
 • حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
 • تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
 • لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
 • تولید و حسابداری مدیریت
 • حسابداری تلفیقی
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
 • کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • روش های تأمین مالی در سازمانها
 • ارزیابی استاندارد های بین المللی
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
 • مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها