دبیر علمی کنفرانس

سپاس خداوند بزرگ را که افتخار برگزاری کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری را بر ما ارزانی داشته است.

هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس علمی به روز نمودن اطلاعات، تبادل دیدگاه‌ها و آشنایی با پیشرفت‌های رشته‌های علمی مذکور است. برای دستیابی به این امر کمیته برگزاری کنفرانس در نظر دارد از همه اساتید بزرگوار و همکاران ارجمند دعوت نماید تا با ارائه آخرین دستاوردها و تبادل جدیدترین تحقیقات و نوآوری‌های خود و همچنین شرکت در برنامه‌های کنفرانس در برگزاری هر چه با شکوه‌تر این رویداد بین المللی مشارکت نمایند.

دبیر علمی کنفرانس

دکتر رضا حسن زاده