آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

 پورتال "کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری" راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری کنفرانس نیز باشند.

این کنفرانس در موسسه آموزش عالی علامه حلی برگزار خواهد گردید. که دارای سه محور اصلی ذیل می باشد:

  • مهندسی صنایع
  • مدیریت
  • حسابداری