نکات مهم

نکات بسیار مهم قبل از ثبت نام :

 

از نویسندگان و پژوهشگران گرامی خواهشمند است پیش از ثبت نام و ارسال مقالات، نکات اشاره شده در زیر را با دقت مطالعه نمایند.

 

- مقالات به دو زبان انگلیسی و فارسی قابل پذیرش هستند.

 

- پژوهشگران باید پیش از ارسال مقالات خود، ابتدا دستورالعمل تهیه مقالات فارسی و انگلییسی را مطالعه نمایند. مقالات باید مطابق دستورالعمل، آماده و ارسال شوند.

 

- مقالات باید در مایکروسافت آفیس (2007 یا 2010)  آماده و ارسال گردند. از ارسال نسخه PDF مقاله خودداری نمایید.

 

- در هنگام ثبت نام، اطلاعات را بسیار دقیق و صحیح تکمیل نمایید. به عنوان مثال، با توجه به ارسال گواهینامه کنفرانس به آدرس پستی مندرج در فرم ثبت نام، هرگونه قصور در ثبت اطلاعات، متوجه نویسندگان خواهد بود.

 

- در صورت نیاز به ویرایش یا اصلاح مقاله، از ثبت مقاله جدید خودداری نموده و نسخه اصلاح شده را جایگزین نسخه پیشین نمایید.درصورتیکه گزینه ویرایش باز نیست با دبیرخانه تماس حاصل نمایید.

 

- جهت ارسال بیش از یک مقاله در کنفرانس نیاز به ثبت نام مجدد نیست. در همان پنل کاربری خود می توانید سایر مقالات خود را ارسال نمایید. حداکثر تعداد مقاله ارسالی از هر پنل کاربری 4 عدد می باشد.

 

- در مقاله، پس از نام نویسنده، حتما باید وابستگی (Affiliation) نویسنده به دانشگاه یا موسسه خود، ذکر گردد.

 

- با توجه به صدور گواهی ها به هر دو زبان فارسی،انگلیسی حتما (نام، نام خانوادگی، عنوان مقاله  و اسامی نویسندگان همکار) را بطور دقیق به دو زبان فارسی وانگلیسی در هنگام ثبت نام و ارسال مقاله رعایت نمایید.